این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > گردشگری
.: گردشگری

گردشگری و مفاهیم
گردشگری و ادبیات -  گردشگری و تاریخ -  گردشگری و باستان شناسی -  گردشگری و صنایع دستی -  گردشگری و رسانه -  گردشگری و روانشناسی -  گردشگری ورزشی -  گردشگری مذهبی -  گردشگری هیجانی -  گردشگری و نیاکان شناسی -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری: سياستگذاري، برنامه ریزی و مدیریت
مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری -  گردشگری: مدیریت استراتژیک و موقعیت جغرافیایی -  گردشگری و عدالت اجتماعی -  برنامه ریزی و توسعه پایدار درگردشگری -  مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری و سازمان های بین المللی -  بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری -  سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري کشور -  گردشگري و اسنادفرادستي کشور -  گردشگري پس از 1404 -  آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگري ايران -  ارزيابي طرح هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و منطقه اي -  چالشهاي مديريت گردشگري در کشور -  نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي گردشگري -  برنامه ريزي گردشگري در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست و منابع طبيعي -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری: مدیریت و بازاریابی
معرفي روش هاي نوين جذب مشتري و بازاریابی در صنعت گردشگری -  ارائه راهکارهاي اجرایی مديريت بازار و جذب مشتری در صنعت گردشگري -  بررسی و راهکارهای چالش های فروش و جذب مشتری در صنعت گردشگری -  کاربرد اجرایی فناوری در فروش و جذب مشتری در صنعت گردشگری -  مدیریت بازاریابی، تبلیغات و توسعه پایدار گردشگری -  ساخت و مدیریت برند در گردشگری -  برندسازی و وفاداری به برند در گردشگری -  گردشگری: تبلیغات و بازاریابی منطقه ای و جهانی -  گردشگران و اماکن اقامتی -  گردشگری: ارتباطات و حمل و نقل -  گردشگری، جشنواره ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی -  اصول و فنون پکیج بندی در گردشگری -  راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگري و اقتصاد
گردشگري: سرمايه گذاري و تامين مالي -  گردشگري و اشتغال -  گردشگري و محيط کسب و کار -  گردشگري و نظام بانکي -    گردشگري و بخش خصوصي -  گردشگري و توسعه کارآفريني -  تاثیر نظام گردشگری بر کارآفرینی و توسعه ملی -  گردشگري و ارتقاي جايگاه اقتصادي مناطق محروم کشور -  جايگاه توليد کالاي ايراني در گردشگري -  جايگاه صنايع دستي بومي در پايداري گردشگري -  جايگاه گردشگري در اقتصاد ملي -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری و دولت
چشم انداز، راهبردها و چالش هاي گردشگري سلامت در دولت -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي توسعه گردشگري ساحل محور در دولت -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي آموزش گردشگري در دولت -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي توسعه ارتباطات و حمل و نقل گردشگري در دولت -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي مديريت استراتژيك دولت در توسعه گردشگري -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي تبليغات و بازاريابي منطقه اي و جهاني دولت براي توسعه گردشگري -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي دولت براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در گردشگري -  چشم انداز، راهبردها و چالش هاي دولت براي توليد ملي و اشتغال از راه گردشگري -  نقش ديپلماسي عمومي دولت براي ايجاد تعامل و جذب گردشگر از كشورهاي مختلف -  بررسي مزيت ها و محدوديت هاي نسبي دولت براي توسعه گردشگري -  سياستگذاري و خط مشي گذاري دولت در گردشگري كشور -  شرایط و پیش‌نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی دولت از منظر گردشگري -  تقویت وجهه بین‌المللی، تعامل روزافزون جهانی و تلاش برای کسب فرصت‌های بهتر در توسعه گردشگري در دولت -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری و توسعه پایدار
فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آينده ايران -  ارزیابی پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت گردشگری در توسعه پايدار كشور -  اهميت و نقش ايجاد زيرساختها در توسعه صنعت گردشگري -  صنعت گردشگري و اوقات فراغت -  نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري -  سيستم اطلاعات جغرافيايي و توسعه صنعت گردشگري -  گردشگری الکترونیک -  گردشگري شهري و نقش آن در توسعه مناطق شهري -  گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي -  اکوتوریسم و ساماندهی فضاي جغرافيايي -  جايگاه ژئوتوريسم در اقتصاد و صنعت گردشگري -  فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري -  نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد كشور -  نقش و تأثير در صنعت گردشگري بر اشتغال ملي و منطقه اي -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری و فرهنگ
نظم، امنیت اجتماعی و گردشگری -  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -  نقش ادبيات، هنر و ميراث فرهنگي در توسعه گردشگري -  آموزش، پژوهش و گردشگری -  ظرفيت ها و موانع گردشگری -  گردشگري و سياست فرهنگي -  گردشگري و ارتباطات ميان فرهنگي -  دين وگردشگري -  گردشگري و زيارت -  گردشگري و فرهنگ در آموزه هاي ديني و ادبيات ايران -  نقش فرهنگ در توسعه گردشگري -  گردشگري، ميراث فرهنگي و هويت ملي اسلامي -  آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي گردشگري -  ظرفيت هاي گردشگري بين المللي ايران -  گردشگري و سبک زندگي -  گردشگري و فرهنگ ميزباني -  جهاني شدن فرهنگ و گردشگري -  گردشگري: اصالت فرهنگي و کالايي شدن فرهنگ -  اخلاق و فرهنگ گردشگری -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری شهری  
گردشگری: محرومیت زدایی و توسعه -  گردشگری و توسعه مناطق مرزی و محروم -  گردشگری: شهر و معماری -  گردشگری شهری و روستایی و ابعاد آن -  دیپلماسی شهری و گردشگری شهری -  استفاده از ظرفیت خواهرخوانده های شهری در گردشگری -  ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری -  گردشگری خلاق و شهرهای خلاق -  معماری مدرن و سنتی و گردشگری شهری -  گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری -  المان های شهری در گردشگری -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری در دنیای مدرن
فناوری اطلاعات در گردشگری -  گردشگری مجازی -  فناوری های نوین در گردشگری -  توسعه مدل های گردشگری نوین - انرژی های طبیعی و توسعه گردشگری -  انرژی های نو و تجدید پذیر در توسعه گردشگری -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری و استانداردسازی
نقش مدیریت کیفیت در سند چشم انداز 1404 -  شناسایی موانع و تنـگناهای پیش روی صنعت گردشگری و چگونـگی رفـع آنها -  نقش رسانه ها در ترویج و توسعه فرهنگ استانداردسازی در صنعت گردشگری -  راهبردها و راهکارهای حمایت از صنعت گردشگری و دست اندرکاران بخش خصوصی -  نقش استانداردسازی در رشد و گسترش کارآفرینی -  سرمایه گذاری در امور استانداردسازی، آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی در حوزه خدمات گردشگری -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری و هتلداری
کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت هتلداری -  مشتری مداری در صنعت هتلداری -  الگوهاي تحول در صنعت هتلداري -  تفاوت هاي فرهنگي و مهمان نوازي -  غذا، محمل ترویج فرهنگ ها -  چالش هاي توسعه صنعت هتلداري در ايران -  مديريت سودآور هتل -  استفاده از انرژی های نوین در کاهش هزینه‏های مصرف انرژی در هتل -  استفاده از فناوری های روز برای مدیریت بهینه هتل -  مديريت منابع انساني در صنعت هتلداري -  هتلداری و فرصت‏های اشتغال برای دانش آموختگان -  ارزيابي زيست محيطي عملكرد هتلداري در ايران -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری ساحل و دریا
بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری ساحلی -  بررسی پتانسیل های سواحل و دریاها در جذب گردشگر -  راههای توسعه گردشگری پایدار در سواحل و دریاها -  شیوه های ساماندهی سواحل و دریاها -  علل و میزان آسیبهای وارد شده از حضور گردشگران در سواحل و دریاها -  سایر مباحث مرتبط.

گردشگری: جغرافیا و محیط زیست
گردشگري و محيط زيست -  گردشگري و اکوتوریسم -  گردشگري و اكوسيستم هاي آبي و تالابي -  گردشگري در مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي -  گردشگري و آمايش سرزمين -  گردشگري شهري و روستایی -  گردشگري و مدل هاي اقليمي -  استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري -  گردشگري فرهنگي و مذهبي -  گردشگري و موزه ها -  گردشگري و ژئوتوريسم -  گردشگري الكترونيك -  گردشگري و اقتصاد -  گردشگري و امنيت -  گردشگري و جهاني شدن -  گردشگري و معماري -  گردشگري روستايي عشايري -  تغييرات آب و هوايي و گردشگري -  نقش صنعت در اداره رشد حمل و نقل و گردشگري -  آموزش و تورگرداني گردشگري -  گردشگري و موسيقي هاي محلي -  گردشگري ادبي -  گردشگري ورزشي -  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و برنامه ریزی 
جغرافیا ومدیریت جامع شهری -  جغرافیا و محیط زیست -  جغرافیا و فناوریهای نوین -  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی -  جغرافیای پزشکی -  جغرافیای سیاسی -  سنجش از دور -  طبیعت گردی (اکوتوریسم) -  ژئومورفولوژی -  آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) -  برنامه ریزی و آمایش سرزمین -  برنامه ریزی شهری -  توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده -  برنامه ریزی منطقه ای -  برنامه ریزی روستایی -  برنامه ریزی گردشگری -  توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی -  سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي -  جایگاه گردشگری و جغرافيا در آمايش سرزمين -  ظرفيت هاي جغرافيايي و برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور -  چالش های جمعيتی و چشم انداز جغرافياي جمعيت ايران -  شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران -  ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه ریزی محیطی -  مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری -  سایر مباحث مرتبط.  

باستان شناسي
دغدغه هاي موجود در باستان شناسي ايران -  پروژه هاي باستان شناسي مشترك ايراني و خارجي -  قابليت هاي باستان شناسي در حل مشكلات و معضلات ايران امروز -  چشم انداز باستان شناسي در ايران -  استفاده و سوءاستفاده از باستان شناسي - حفاظت از داده هاي باستان شناسي پس از كاوش -  اهميت و ضرورت سايت موزه هاي باستان شناسي -  سایر مباحث مرتبط.

توسعه روستایی
ترویج و توسعه روستایی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی -  گردشگری و توسعه روستایی -  محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی -  اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی -  نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی - آموزش و توسعه روستایی -  جايگاه توسعه روستايي در توليد ملي -  دانش بومي و پايداري توسعه روستايي -  ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي -  محيط زيست و توسعه پايدار روستايي -  صنايع روستايي و توسعه پايدار -  گردشگري و توسعه پايدار روستايي -  جغرافيا و نقش آن در برنامه ريزي روستايي -  جهانی شدن و چشم انداز آیندۀ روستاهای کشور -  سایر مباحث مرتبط.