این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > معماری
.: معماری

مهندسي معماري و شهرسازي
انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري و شهرسازي -  مفهوم شناسي معماري و شهرسازي -  شهرسازي و توسعه نوين شهري -  معماري داخلي -  بوم شناسي -  زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي -  برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري -  طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير -  طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار -  طراحي فضاهاي اجتماعي شهري -  طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري -  نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان -  تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها -  طرحهاي توسعه شهري و چالشهاي موجود -  معماري و هويت شهري -  مرمت و احیای بناها -  بهسازی آثار تاریخی -  بازسازی بافت تاریخی -  معماری و سازه -  تاثير معماري بومي بر شهرسازي معاصر -  تعامل معماري و شهرسازي در دوران معاصر -  معماری در خدمت شهر -  تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران -  سوانح طبیعی و غیرطبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید -  المان های شهری -  معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی -  طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران -  بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی -  تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی -  مبانی و شیوه های طراحی پارکها -  معماری محله ای: ویژگیها و ارزشها -  ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری -  فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین -   تکنولوژی در معماری -  سایر مباحث مرتبط.  

مهندسی معماری و توسعه پایدار
معماری و هویت شهری  -  معماری پایدار -  روشها و فناوریهای نو در در معماری -  انرژی های نو در معماری -  سبک شناسی معماری -  معماری خیابانی -  تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری -  کاربرد فناوری های نوین در رسیدن به معماری پایدار -  نیازهای انسانی و معماری پایدار - گرافیک شهری -  معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند -  ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن -  معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي -  الگوهای معماری بومی -  معماری منظر -  زیبایی شناسی در معماری - مصالح و فرآورده های ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار -  برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار صرفه جویی انرژی در ساختمان - روش های بهره وري در صنعت ساختمان با رویکرد معماري پايدار -  نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار - ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار -  معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي - فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار -  ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی -  جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار -  راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری -  جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران -  معماري، توسعه و منابع طبيعي -  معماري، توسعه و تكنولوژي -  معماري، توسعه و ضوابط شهري و روستايي -  معماري، توسعه و سازگاري -  معماري، توسعه و تجارب جهاني -  سایر مباحث مرتبط. 

معماری: فرهنگ و مدیریت شهری
معماری، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری -  پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری -  اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی -  نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری -  مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری -  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی -  گردشگری و مدیریت شهری -  جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی-  آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی -  تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ -  راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی -  بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی -  سایر مباحث مرتبط.

معماری و محیط زیست
معماری و محیط زیست -  محیط زیست پایدار -  المانهای شهری: نقش آن در تقویت گردشگری -  برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان -  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری -  چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری -  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها -  طراحی شهری، بهسازی منظر، نماهای شهری و محیط زیست - مهندسي محیط زیست و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار -  ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری -  چگونگی حل مسائل محیط زیستی ترافیک، حمل و نقل در شهرها -  سایر مباحث مرتبط.

آینده معماری و طراحی شهری در ایران
معماری و طراحی شهری: ایده و عمل -  پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری -  طرح های شهری و ساختمان های عملکردی - نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرآیند جهانی شدن -  معماری محدود - مرزهای معماری -  معماری دیجیتال -  معماری و ضد معماری -  کاربردهای پیشرفته رایانه -  سایر مباحث مرتبط

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی  
مبانی نظری اسلام در معماری -  چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در دوران کنونی -  ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی اسلامی - ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران - الگوهای ایرانی اسلامی نوین -  بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی - معماري و توسعه از منظر اسلام -  شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی - راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی -  تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی - نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی ایران -  جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر - واقع گرایی و آرمان گرایی معماری و شهرسازی اسلامی - روش های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی ‌- ابعاد پنهان معماری در اسلام -  آرمان‌شهر اسلامی ‌-  حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام -  جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی -  نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری ‌-  تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری -  سایر مباحث مرتبط.

معماری و ساختمان آينده
تكنولوژي هاي نوين و معماري -  معماری، انرژي و محيط زيست -  معماري تعامل گرا -  معماري آينده و توجه به وجوه غير فيزيكي انسان -  معماري آينده و هويت -  سایر مباحث مرتبط.

معماری و سازه
آموزش سازه در معماری -  تأثیر متقابل سازه، فرم، عملکرد -  تکنولوژی معماری و هویت فرهنگی -  معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی سازه -  سازه، تعیین کننده فرم در معماری -  سازه و روح زمان -  سازه و معماری پایدار -  سازه های نو و مصالح آینده -  سیر تحول سیستم های ساختمانی - فناوری های نوین ساختمانی -  معماری ایران در آستانه هزاره سوم: بایدها و نبایدها -  مقاوم سازی سازه های تاریخی -  هنر مهندسی سازه -  سازه هاي زيرزميني -  دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای -  مهندسی منابع آب، سازه هاي هيدروليكي و دريايي -  توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها -  هماهنگی شکلی سازه و معماری -  عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاومسازی سازهها -  اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه -  سازه هاي غير ساختماني و صنعتي -  كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي لرزه اي سازه ها -  مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری -  تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادی -  ايمني سازه در معادن زيرزميني -  بهسازي سيستم شريان هاي حياتي، بناها و پل ها -  مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری -  سایر مباحث مرتبط.

بافت فرسوده و آثار تاريخي
بهسازي و مقاوم سازی بافت هاي تاريخي -  بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها) -   تاثير تكنولوژي هاي جديد در حفظ بافت تاریخی شهر -  حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده -  بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري -  بررسي تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در كشور و جهان -  بررسي شيوه هاي تامين منابع براي بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده -  بررسي ضرورت تشكيل و تبيين نقش نهادهاي غيردولتي محلي، منطقه اي و ملي -  بررسي و تبيين نقش دستگاه هاي مرتبط در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده -  سایر مباحث مرتبط. 

معماری داخلی و دکوراسیون
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی -  مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی -  فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی -  معماری داخلی در جهان اسلام -  الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی -  نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون -  طراحی معماری داخلی در گذر زمان -  فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی - تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی -  معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها -  نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرایی در حرفه معماری داخلی -   آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی -  سایر مباحث مرتبط.

معماری منظر و هنرهای محیطی
جلوه های نو در معماری منظر -  چشم انداز شهر -  منظر فرهنگی و بافت های تاریخی -  میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌-  منظر و چشم‌انداز پایدار -  اکوتوریسم ‌-  آموزش و منظر شهری -  شهر و زیباسازی شهر -  سایر مباحث مرتبط.

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
داده پردازی در معماری -  معماری تعاملی -  رایانه ابزاری برای ساخت ‌-   معماری هوشمند ‌-  معماری دیجیتال ‌-  معماری پارامتریک -  رایانه ابزاری برای طراحی -  سایر مباحث مرتبط.

حکمت اسلامی در هنر و معماری
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی -  بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی -   بازتاب حکمت اسلامی در معماری ایران -  بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران -  سایر مباحث مرتبط.