این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > عمران
.: عمران

 مهندسی عمران
آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها -  روش‌های عددی در مهندسی عمران -  فناوری‌های نوین در مهندسی عمران -  مدیریت ساخت -  مهندسی ژئوتکنیک -  مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها -  مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی -  مهندسی و مدیریت منابع آب -  نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک -  آموزش مهندسی عمران -  سازه‌های بتنی و فولادی -  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل -  مهندسی ارزش -  مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک -  مهندسی سازه و مکانیک جامدات -  مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار -  مواد، مصالح و تکنولوژی بتن -  اخلاق در مهندسی عمران -  سایر مباحث مرتبط.

مهندسی عمران و توسعه پایدار
مهندسی عمران و توسعه پایدار -  برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری -  حمل و نقل و زیرساخت های شهری -  محیط زیست شهری - شهرسازی و توسعه شهري پايدار -  جامعه شناسی و روانشناسی شهری -  مدیریت ساخت و اجرا -  تكنولوژي بتن -  روش های عددی در مهندسی عمران -  ژئوتکنیک و معدن -  راه و ترابری -  سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران -  هیدرولیک ، منابع آب -  نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك -  مهندسي تونل براي نواحي شهري -  فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان -  اخلاق، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران -  رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران -  مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب -  ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران -  كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفیزیک در سدسازی -  مهندسي تخريب در صنعت ساختمان -  سایر مباحث مرتبط.

مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
روش های جدید تحلیل و طراحی سازه ها -  فناوري هاي نوين در صنعتي سازي و سبک سازی ساختمان -  فرهنگ سازی و بومي سازي سيستم هاي نوين ساختماني -  يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك -  سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها -  سيستم هاي كنترل فعال و غيرفعال سازه ها -  نوآوري در طراحي سازه هاي خاص -  روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها -  كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران -   مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست-  مصالح و قطعات سازه اي بادوام و پايدار -  كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران-  توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه -  پيشرفت هاي جديد در توليد مقاطع فولادي نورد گرم و سرد -  توسعه پایدار و فناوری های نوین ساخت -  فناوری های جدید در مدیریت  مصرف انرژی -  سایر مباحث مرتبط.

مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني
نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني -  مديريت بحران در پروژه هاي عمراني -  نتايج بكارگيري فن كنترل پروژه در راستاي نيل به اهداف مديريت پروژه -  ارزيابي لرزه اي ساختمان ها، پلها و سدها -  ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي ، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها -  ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني -  ارزيابي فناوري هاي نوين ساخت -  اصول، مقررات و ارزيابي حقوقي پيمان -  ارزيابي و مديريت ريسك پروژه هاي عمراني -  ارزيابي استفاده از مصالح نوين ساخت در پروژه ها -  مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني -  سایر مباحث مرتبط.

فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري
كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري -  كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز -  كاربرد فناوري هاي نوين درآيين نامه ها، مقررات ملي ساختمان، تایيدات آزمايشگاهي -  كاربرد فناوري هاي نوين در عمليات ساختماني -  كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند -  كاربرد انرژي هاي نو در ساختمان و ذخيره سازي -  كاربرد فناوري هاي نانو در صنعت ساختمان -   كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري و اثرات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست -  كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان و اثرات آن در ترافيك و بافت شهري -   نتايج استفاده از فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان و اثرات آن در مسائل اقتصادي، اجتماعي -  سایر مباحث مرتبط.

مديريت بحران
آسيب‌پذيری و بهسازی اماكن - آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني -  آموزش و فرهنگ‌سازي -  نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن -  اجزاي غير سازه‌اي - ارتباطات و فناوري اطلاعات - ارزيابي خطر و خطر‌پذيري - اماكن فرهنگي، تاريخي و مذهبي -  بافت‌هاي فرسوده -  برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي -  سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع -  مديريت و مشاركت‌هاي مردمي -  موانع و محدوديت‌ها -  مهندسي ايمني و مديريت HSE -  فناوري هاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران -  نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي -  مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات -  مديريت بحران در شهرهاي داراي بافت تاريخي -  مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي -  سایر مباحث مرتبط.

اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي -  راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي براي تغيير تمايلات كارفرمايان در جهت بهبود مصرف انرژي - چگونگي بهره گيري از معماري سنتي و تجربيات گذشته در جهت حل معضل انرژي -  نحوه استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان و چگونگي استفاده از آن با توجه به اقليم هاي مختلف -  مديريت بهره برداري ساختمان و آشنايي با صرفه جويي و تكنولوژي هاي نوين در بهينه سازي انرژي -  تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري -  چگونگي نقش مهندسان طراح در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان -  چگونگي كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان و بررسي نحوه تغييرات در طراحي ساختمان مطابق با الگوي پيشنهادي و امكان سنجي مشاركت ساختمان ها در توليد انرژي هاي پاك  -  بررسي مسائل زيست محيطي عرضه و تقاضاي انرژي در بخش ساختمان و مديريت آن در مسئله تغييرات اقليمي -  سایر مباحث مرتبط.

مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك
استانداردها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها -  آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي -  راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها -  سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله -  بافت شهري در مناطق زلزه خيز -  معضلات طرح و اجراي مقاوم سازي در نظامات مهندسي -  بافت هاي فرسوده -  بيمه زلزله -  ايمني اجزاي غير سازه اي -  آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي -  تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي -  سازه -  سازه هاي هيدروليكي و دريايي -  ژئوتكنيك -  مديريت ساخت -  فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني -  سایر مباحث مرتبط.

مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها -  مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب -  اهميت نگرش مهندسي به مقوله تخريب ساختمانها و سازه‌ها -  مديريت ايمني HSE، بازيافت، مديريت پسماند در فرايند تخريب -  نقش تجهيزات، ماشين‌آلات، مصالح، سيستمها و فناوريهاي نوين -  وظايف و مسئوليتهاي حقوقي، قانوني و قراردادي و نقش صنعت بيمه -  بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آيين نامه‌هاي ملي و بين‌المللي -  بررسي مسائل، مشكلات و چالشهاي موجود و ارائه راهكارهاي علمي و عملي -  سایر مباحث مرتبط.